DInc

DINC
DINC je aplikacija čiji cilj je organizovanja i vodjenje raznih dogadjaja (Event Managment). Imate mogucnost da kreirate razne vrste formulara za prijavu, registraciju i prijavu novih korisnika. Aplikacija je dinamičkog tipa tako da Vam daje velike mogućnosti kreiranja novih vrsta formulara kao i prilagodjavanja istih svakom dogadjaju koji vodite.

Postoji mogućnost da svaki Event koji napravite da ga vizuelno identifikujete (boje, fotografije..). Kod definisanje formulara postoji velika autonomija u radu, tako da možete definisati večičinu fonta, boje i stila, obaveznost polja, podgrupe polja i još mnogo toga.

Detaljna statistika registrovanih korisnika kao i vizuelni pregled na komandnoj tabli u vidu grafikona je dinamičan i može da se kreira za svakog klijenta zasebno.